6/2024. (V. 18.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.10) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.10) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.10) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 148 228 420 Ft költségvetési bevétellel, 148 228 420 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 0 Ft működési (hiány, többlet), 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg”

  1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

  1. §

Ez a rendelet 2024. május 18-án lép hatályba.

6 per 2024 rendelet mellékletei

Kategória: 2024 év rendeletei | A közvetlen link.