5/2024. (V.18.) Tiborszállás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Tiborszállás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

 1. §

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a (a továbbiakban: Polgármester) Tiborszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2023. évi mérlegét

 1. a) 1 067 982 975 forint eszközzel
 2. b) 1 067 982 975 forint forrással a 6.1. és 6.2. tájékoztató tábla szerinti részletezéssel jóváhagyja.
 3. §

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítését

 1. a) 129 797 730 forint költségvetési bevétellel
 2. b) 106 347 038 forint költségvetési kiadással és
 3. c) 23 450 692 forint költségvetési többlettel az 1. melléklet és a 6. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
 4. §

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

 1. §

Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújításait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

 1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát 24 469 406 forint és annak felhasználását 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

 1. §

A polgármester a pénzeszközök változásának levezetését a 8. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

 1. §

Ez a rendelet 2024. május 18-án lép hatályba.

5 per 2024 rendelet mellékletei

Kategória: 2024 év rendeletei | A közvetlen link.