3/2024. (III.13.) A kiadások pénzben történő teljesítésének eseteiről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §, 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezés
 2. §

A rendelet hatálya kiterjed Tiborszállás Község Önkormányzatára.

 1. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok
 2. §

(1) Az államháztartási szervezetek kiadásai készpénzben teljesíthetőek az alábbi esetekben, személyi jellegű kiadások:

 1. a) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások,
 2. b) diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások,
 3. c) K121-122 Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadás,
 4. d) kitűntetésekkel, díjakkal járó juttatások,
 5. e) megbízási díjak,
 6. f) tiszteletdíjak.

(2) dologi kiadások:

 1. a) készlet és egyéb beszerzés kettőszázezer forint értéket el nem érő kiadás,
 2. b) az egységes rovatrend K32, K33 szolgáltatási kiadások esetében kettőszázezer forint értéket el nem érő kiadás,
 3. c) a és b pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi és a K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
 4. d) értékesítésből származó bevételek,
 5. e) közvetett szolgáltatásokból származó bevételek,
 6. f) szolgáltatási díj bevételek
 7. g) rendezvényekkel kapcsolatos kiadások.

(3) Ellátottak személyi juttatásai: települési támogatások és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások.

 1. §

A napi készpénz záró állománya nem haladhatja meg a kétmillió forintot.

 1. §

Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.

Kategória: 2024 év rendeletei | A közvetlen link.