1/2024. (II.10.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.08) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.08) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.08) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

A Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 142 506 180 Ft költségvetési bevétellel, 142 506 180 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 0 ft működési (hiány, többlet), 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.”

  1. §

A Rendelet 1.1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1 mellékletei helyére ezen rendelet 1. mellékletében található 1, 2, 3, 4, 6 mellékletek lépnek. A Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  1. §

Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.

1 per 2024 rendelet mellékletei

Kategória: 2024 év rendeletei | A közvetlen link.