3/2023. (III.22.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2021 (IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2021 (IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2.§

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

mellekletek

Kategória: 2023 év rendeletei | A közvetlen link.