6/2022 (V.25.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2022 ( V.25) számú

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

 

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 11.) számú rendelet ( a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 122 445 405 Ft költségvetési bevétellel, 122 445 405 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 0 ft működési (hiány, többlet), 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.

  1. §

A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.1.1, 6.1.2 mellékletei helyére ezen rendelet 1. mellékletében található 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.1.1, 6.1.2 mellékletek lépnek.

 

3.§

 

Ez a rendelet 2022. május 25-én, 7 óra 40 perckor lép hatályba.

1.sz. melleklet

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.