7/2022 (V.25.) Tiborszállás Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2022 ( V.25) számú

önkormányzati rendelete

Tiborszállás Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

 

1.§

(1)Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármestera (a továbbiakban: Polgármester)  Tiborszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2021. évi mérlegét

  1. a) 1 329 210 662 forint eszközzel
  2. b) 1 329 210 662 forint forrással a 7.1. és 7.2. tájékoztató tábla szerinti részletezéssel jóváhagyja.

 

  1. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítését

  1. a) 109 552 587 forint költségvetési bevétellel
  2. b) 85 083 181 forint költségvetési kiadással és
  3. c) 24 469 406 forint költségvetési többlettel az 1.1 melléklet és a 6.1 melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

 

  1. §

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2.  melléklet szerint fogadja el.

 

  1. §

Az önkormányzat beruházási  kiadásait a  3.  melléklet, felújításait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

  1. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát 24 469 406 forint és annak felhasználását  9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

 

6.§

A polgármester a pénzeszközök változásának levezetését a  9.  tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

  1. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1.sz. melleklet

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.