7/2021. (V.28.) Tiborszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Tiborszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

1. §

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a (a továbbiakban: Polgármester) Tiborszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2020. évi mérlegét

  • a) 1 387 686 494 forint eszközzel
  • b) 1 387 686 494 forint forrással a 7.1. és 7.2. tájékoztató tábla szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítését

  • a) 234 219 020 forint költségvetési bevétellel
  • b) 215 493 268 forint költségvetési kiadással és
  • c) 18 725 752 forint költségvetési többlettel az 1.1 melléklet és a 6.1 melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

3. §

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújításait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A polgármester az önkormányzat maradványát 18 725 752 forint és annak felhasználását 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6. §

A polgármester a pénzeszközök változásának levezetését a 9. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

7. §

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Rendelet mellékletek

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.