4/2024. (III.13.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2021 (IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2021 (IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  1. §

Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

 

  1. melléklet a 4/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

A személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások intézményi térítési díja (nettó):

  1. Óvodás gyerek: Tízórai: 80.-Ft Ebéd: 300.-Ft, Uzsonna: 80.-Ft, mindösszesen: 460.-Ft.
  2. Menzás gyerek: Ebéd: 360.-Ft.
  3. Napközis gyerek: Tízórai: 85.-Ft, Ebéd: 360.-Ft, Uzsonna: 85.-Ft, mindösszesen: 530.-Ft”

 

Kategória: 2024 év rendeletei | A közvetlen link.