9/2022. (IX. 29.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (II.10) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (II.10) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.10) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

  1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 144 766 376 Ft költségvetési bevétellel, 144 766 376 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 0 ft működési (hiány, többlet), 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.”

  1. §

A Rendelet 1.1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1 mellékletei helyére ezen rendelet 1. mellékletében található 1.1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1 mellékletek lépnek.

  1. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba.

 

Tiborszállás, 2022. szeptember 28.

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.