8/2022 (VII.30.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2021 (IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2022. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2021 (IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2021 (XI.28) számú rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi mellékelt lép: 1. számú melléklet a 10/2021(IX.28) számú rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások intézményi térítési díja (nettó): Óvodás gyerek: Tízórai: 70.-Ft Ebéd: 285.-Ft, Uzsonna: 70.-Ft, mindösszesen: 425.-Ft. Menzás gyerek: Ebéd: 355.-Ft. Napközis gyerek: Tízórai: 90.-Ft, Ebéd: 355.-Ft, Uzsonna: 90.-Ft, mindösszesen: 535.-Ft

  1. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.