4/2022 (II.10) A települési képviselők tiszteletdíjáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete

r e n d e l e t e

a települési képviselők tiszteletdíjáról

 

Tiborszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatai képviselőkre terjed ki, nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.

(2) Az önkormányzati képviselő havonta Bruttó 40.000 forint tiszteletdíjra jogosult.

(3) A tiszteletdíjak számfejtéséről a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

 

  1. §

(1) A rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2019(X.22) számú önkormányzati rendelet.

 

Tiborszállás, 2022. február 9.

 

Tulbura Gábor  sk.                                                              Tóthné dr Nagy Anita sk.

polgármester                                                                                    jegyző

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.