12/2021 (XII.07) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2021 (XII.07) számú

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

 

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 11.) számú rendelet ( a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 105 494 793 Ft költségvetési bevétellel, 105 494 793 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 0 ft működési (hiány, többlet), 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.

  1. §

A Rendelet 1.1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1 mellékletei helyére ezen rendelet 1. mellékletében található 1.1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1 mellékletek lépnek.

 

  1. §

 

Ez a rendelet 2021. december 7-én lép hatályba.

 

 

Tiborszállás, 2021. december 6.

 

Tulbura Gábor                Tóthné dr Nagy Anita

polgármester                            jegyző

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.