11/2021 (XI.11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2021 (XI.11) számú

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

 

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 11.) számú rendelet ( a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 102 481 881 Ft költségvetési bevétellel, 102 481 881 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 0 ft működési (hiány, többlet), 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.

 

  1. §

A Rendelet 3.§. (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az állandó jelleggel foglalkoztatottak létszámát 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunka időben foglalkoztatott létszámban  határozza meg.

 

3.§

A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1 mellékletei helyére ezen rendelet 1. mellékletében található 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1 mellékletek lépnek.

 

4.§

 

Ez a rendelet 2021. november 11-én lép hatályba.

 

 

Tiborszállás, 2021. november 10.

 

Tulbura Gábor                Tóthné dr Nagy Anita

polgármester                            jegyző

Mellékletek

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.