7/2020. (VI.13.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012. (XII.5) rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Polgármesterének 

7/2020. (VI.13)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012. (XII.5) rendelet módosításáról

 

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. §. (4) bekezdés alapján  Tiborszállás  Község Polgármestere a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Nemezeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 5.§ (2) bekezdésének c pontjában, 11§ (16) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012. (XII.5) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §.

(1) Az önkormányzati vagyont 15.000.000 forint értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenyeztetés útján lehet a legjobb ajánlattevő részére.”

 

  1. §.

A rendelet 2020. június 13-án lép hatályba.

 

 

Tiborszállás, 2020. június 12.

 

 

Tulbura Gábor

polgármester

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.