11/2020. (XI.5.) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a köztisztaságról szóló 16/2013 (XII.13) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Polgármesterének 

11/2020. (XI.5)

önkormányzati rendelete

A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a köztisztaságról szóló 16/2013(XII.13) számú rendelet módosításáról

 

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Önkormányzatának Polgármestere a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §.

(1) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a köztisztaságról szóló 16/2013(XII.13) számú rendelet 10. §-át hatályon kívül helyezi.

2.§

(1) A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

 

 

 

Tiborszállás, 2020. november 4.

 

 

Szilágyi László              

alpolgármester

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.